Informacja o sposobie organizacji i przeprowdzania egzaminu w roku szkolnym 2023/2024  z dnia 17 sierpnia 2023 r. link
Terminy egzaminu link
Wymagania egzaminacyjne link
Dostosowanie warunków i form na egzaminie - komunikat dyrektora CKE z link
Materiały i przybory pomocnicze na egzaminie - komunikat dyrektora CKE link
Deklaracja dotycząca wyboru języka nowożytnego link
Wykaz olimpiad przedmiotowych przeprowadzanych z przedmiotu lub przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty link
Możliwe dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty - informacja na wrzesień
Warunki przebiegu egzaminu ósmoklasisty - informacja na luty
 
Для студента з України
Зголошення до участі в іспиті восьмикласника під час головного терміну учнів, які є громадянами України посилання
Вибір сучасної іноземної мови - Декларація учня про складання іспиту восьмикласника посилання
Можливі корективи умов і форм проведення ЗНО восьмикласників – інформація за вересень