Uczniowie klas II i III wzięli udział w Powiatowym konkursie plastycznym "Najpiękniejsza Kartka Bożonarodzeniowa". 

Organizatorem konkursu jest Biuro Senatorskie Senator RP Margarety Budner. 

Kartki konkursowe zostaną przekazane na cel charytatywny.

 

NAGRODY OTRZYMAŁY:                Rossa Barbara 3b  i  Rossa Maria 2a

 

 

Oto prace dzieci: