Innowacja pedagogiczna: metodyczno-organizacyjna - program
Niniejsza innowacja ma na celu wprowadzanie uczniów w świat kultury oraz wesprzeć ich w umiejętności odnoszenia treści spektakli teatralnych do własnego doświadczenia. Ma ona zachęcać i motywować uczniów do świadomego i uważnego odbierania przedstawień.
 
Innowacja pedagogiczna - program
Głównym celem innowacji „ Talent mam - pokażę go Wam” jest zaprezentowanie przez uczniów swoich pasji i talentów oraz stworzenie możliwości pokazania się i zaistnienia w szkole i w środowisku. Zwrócenie uwagi na to, że warto mieć jakieś hobby, ponieważ wiążą się z tym same korzyści, tj. dobrze zagospodarowany
i miło spędzony czas wolny oraz duży zasób wiedzy i umiejętności z danej dziedziny.
 
INNOWACJA PEDAGOGICZNA - program
„Matematyka z Sorobanem” dla klasy IVa to nowa innowacja. Docelowo chcemy w roku szkolnym 2022/2023 wprowadzić eksperyment pedagogiczny pod tym samym tytułem. Celem tych zajęć jest zadbanie o harmonijny rozwój obu półkul mózgowych, żeby poprawić sprawność rachunkową oraz sprawić, aby uczniowie lepiej rozwijali umiejętności matematyczne.

INNOWACJA PEDAGOGICZNA - program
„Szóstka pełna talentów” - pomysł powstał w oparciu o misję szkoły i ma na celu uatrakcyjnienie oferty zajęć pozalekcyjnych dla uczniów. Zajęcia przebiegają w trzech różnych płaszczyznach: ekologiczno – plastycznej „Jesteśmy Eko – ludkami”, matematycznej „Gramy w Piktogramy” i kulinarnej „Kuchnia pełna smaków”.
 
INNOWACJA PEDAGOGICZNA - program
Do edukacji społecznej wprowadzono edukację europejską zgodnie z duchem i przesłaniem czasu. Jest to program propedeutyczny dla klas I-III. Ta innowacja ma na celu zapoznanie uczniów z elementarnymi wiadomościami o krajach wchodzących w skład UE (położenie, stolica, flaga, hymn), rozbudzenie zainteresowania tymi krajami UE, zaspokojenie ciekawości o życiu dzieci w innych krajach Europy (zainteresowania, zabawy, rozrywka, sport), zetknięcie się z różnymi formami kultury narodowej poznawanego kraju (najsłynniejsze budowle współczesne i zabytki, sławni artyści i ich dzieła, obyczaje, tradycyjne dania). Realizacja programu odbywać się będzie z zastosowaniem metody projektu badawczego.